SINTEF Energy Lab som forbilde

Vi har jevnlig besøk i SINTEF Energy Lab.

Mandag 16. januar kom Lars Manger Ekroll frå Høgskolen på Vestlandet på besøk til oss. Han kom for å lære fra byggingen av vår høyspenningshall.

I Bergen har de bygd eit laboratorium og har problemermed støy og ødelagt utstyr, han var ute etter å lære av oss hvordan vi har gjort det. Vi håper og tror at vi klarte å gi gode og nødvendige råd på vegen til et vellykket undervisningslaboratorium ved Høgskolen på Vestlandet.

Lars-Manger-Ekroll-Høgskolen-Vestlandet
Lars Manger Ekroll

Forsyningssikkerhet: N-1 er ikke alltid nok

Forsyningssikkerhet: N-1 er ikke alltid nok

Jeg, Gerd Kjølle og Einar Jordanger har akkurat kommet tilbake fra et par hektiske dager på Norway House i Brussel, der vi har vært i møte med EU-kommisjonen for å evaluere det europeiske prosjektet GARPUR. Prosjektet handler om utvikling av nye risikobaserte metoder for drift av transmisjonsnettet.

GARPUR kom godt ut av evalueringen, og ekspertene ser ut til å ha forstått viktigheten og verdien av resultatene som er fremkommet hittil. Nå ser vi frem til de siste spennende 8 månedene av det 4-årige løpet.

Les mer om SINTEFs kompetanse på forsyningssikkerhet. Les mer

Ledige stillinger: Vil du jobbe med forskning innen fremtidens energisystem?

Ledige stillinger: Vil du jobbe med forskning innen fremtidens energisystem?

Ledige stillinger SINTEF Energi: Vi er på jakt etter flere personer på mastergrad- eller ph.d. nivå som har evner og lyst til å jobbe med fremtidens energisystem. I mer enn 60 år har vår forskning levert innovasjon og revolusjonerende løsninger for samfunnet og våre kunder over hele kloden. Det har gjort SINTEF til en av Norges mest populære arbeidsplasser.

Søknadsfrist 15.01.2017:

Les mer

Bioenergy Innovation Award 2017

toppblokk-cenbio-award

 

Vi ber om forslag til kandidater til Bioenergy Innovation Award 2017. Årets pris deles ut under CenBio-konferansen på Ås 13. – 15. mars 2017.

Formål
Bioenergy Innovation Award (BIA) er en nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi som skal stimulere til og belønne kunnskapsbasert innovasjon og/eller entreprenørskap. Prisen skal bidra til å identifisere prosjekter med kommersielt potensial.

Om prisen
Bioenergy Innovation Award ble introdusert av FME CenBio i 2011 og deles ut årlig. Utlysningen er åpen, og alle kan foreslå kandidater. Både enkeltpersoner og bedrifter kan nomineres. Prisen består av et diplom og et kunstverk. En BIA-komité begrunner sitt valg av vinner. Begrunnelsen leses opp under utdelingen, og et resymé av begrunnelsen påføres diplomet.

liggende-bildeblokk

Vurderingskriterier

Kandidatens innovasjon må

 • ha bidratt til nytenkning i bransjen
 • være forskningsbasert
 • ha et kommersielt potensial

BIA-komitéen 2017

 • Trond Værnes, Norges Forskningsråd
 • Arnold K. Martinsen, NoBio
 • Bergny Irene Dahl, Innovasjon Norge
 • Rune Holmen, Enova
 • Marie Bysveen, koordinator CenBio / SINTEF
 • Odd Jarle Skjelhaugen, nestleder CenBio / NMBU

Frist
Forslag til kandidater til Bioenergy Innovation Award 2017 bes sendes  Mette Bugge innen 2. februar.

Forslaget må begrunnes i forhold til vurderingskriteriene. Det må ikke overstige 3 sider. Forslag som ikke er begrunnet, vil ikke bli vurdert.

Tidligere vinnere:

 • Edvard Karlsvik (SINTEF)
 • Cambi AS
 • Solør Bioenergi
 • Mjøsen Skog (som representant for ALLMA-gruppen)
 • Vincent Eijsink (NMBU)
 • Antec Biogas

Ikke brenn juletreet i peisen!

Ikke brenn juletreet i peisen!

Når jula er over og juletreet skal ut, så er det UT jeg mener og ikke inn i vedovnen. Ikke brenn juletreet i peisovnen!

Giftig gass og pipebrann

Det er barnålene som kan skape problemer hvis man brenner greinene på treet. Nålene blant annet terpentiner som har et veldig høyt energiinnhold. Fyller du opp ovnen med slike greiner vil det bli en voldsom varmeutvikling som i noen tilfeller kan gi pipebrann. Nålene inneholder også mye nitrogen som kan danne giftige gasser som hydrogencyanid.

Det er barnålene som kan skape problemer hvis man brenner greinene på treet.

Selve stammen på treet kan selvfølgelig brennes hvis du skjærer av greiene. Hvis stammen fremdeles er fuktig, enten at treet er nylig hogd eller fra vanning gjennom jula, bør du sette det til tørk før du brenner den.

Les mer

Verktøy for overvåking i vannkraftanlegg

Verktøy for overvåking i vannkraftanlegg

Målrettet og kostnadseffektivt vedlikehold av vannkraftanlegg er nyttig for kraftselskapene

Forskningsprosjektet MonitorX utvikler en analysemetodikk som skal overvåke tilstand samt varsle om feil og behov for vedlikehold av vannkraftanleggene på en mer kostnadseffektiv måte.

Les mer